ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ MỚI TRÊN XE MÁY FI CHO HEAD

Xem thêm

Liên kết đầu ra cho học viên cùng HEAD HONDA

Xem thêm

ĐẢM BẢO VIỆC LÀM

Xem thêm

HỢP TÁC VỚI NHIỀU HỆ THỐNG HEAD LỚN

Xem thêm

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Thuật Xe Máy Việt Nam

Xem thêm

Đào tạo về ODO, LED, MOD MÀU

Xem thêm

CẬP NHẬT CÔNG NGHỆ MỚI

Xem thêm

NỘI DUNG THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU

Xem thêm

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Xem thêm

Lớp Học Vui Nhộn

Xem thêm

Lấy mã khoá từ VESPA

11-03-2021   72 views  

Hướng dẫn lấy mã từ Vespa

1. Chuẩn bị

- ECU Vespa hoặc Piaggio

- Cáp kết nối

- Máy chẩn đoán MST - 100P

2. Kết nối cáp với ECU

- Dựa theo mã từng loại ECU ta kết nối các chân +12V, GND, K-Line

Sơ đồ chân kết nối ECU với cáp kết nối

3. Kêt nối với máy chẩn đoán MST - 100P

Video hướng dẫn

Kết nối